Δωρεάν WiFi!
Αποστολή Κάρτας!
  • English
  • Ελληνικά

Καλώς ήρθατε στο Ξενοδοχείο Αιγαίο - Ίος

Το Aegeon Hotel βρ?σκεται σε προνομιακ? παραθαλ?σσια τοποθεσ?α στο κ?ντρο της παραλ?ας του Μυλοπ?τα στην ?ο. Προσφ?ρει ?ριστη εξυπηρ?τηση σε ?να ειδυλλιακ? σκηνικ?. Τα δωμ?τια ε?ναι ευρ?χωρα και διαθ?τουν μπαλκ?νια με θ?α. Τα δωμ?τια ε?ναι ευρ?χωρα και διαθ?τουν μπαλκ?νι με θ?α. Κ?θε κατ?λυμα ε?ναι κλιματιζ?μενο και εξοπλισμ?νο με δορυφορικ? τηλε?ραση, ψυγε?ο και παροχ?ς για παρασκευ? καφ?.

Nike Rainbow Flyknit Air Max, 472 501 Air 18 Rainbow This Pink Rainbow http://nikeshoeshot4sale.com

Το συγκρ?τημα αποτελε?ται απ? ευρ?χωρα δωμ?τια, ?λα σε αρμον?α με το φυσικ? περιβ?λλον. Η διε?θυνση του ξενοδοχε?ου και το προσωπικ? ε?ναι π?ντα στη δι?θεσ? σας, κ?νοντας τη διαμον? σας στο νησ? αξ?χαστη.

Το Aegeon Hotel προσφ?ρει υπηρεσ?α μεταφορ?ς απ? και προς το λιμ?νι και παρ?χει στους επισκ?πτες ιδιωτικ? χ?ρο στ?θμευσης.

Η ?ος, γνωστ? για τη νυχτεριν? της ζω?, ε?ναι ?νας δι?σημος τουριστικ?ς προορισμ?ς που προσελκ?ει τους επισκ?πτες χ?ρη στις χρυσ?ς αμμουδι?ς της και τη χαρακτηριστικ? κυκλαδ?τικη αρχιτεκτονικ?.

Προσφορ?ς!